Νέα

30 Σεπ 2016, 2:28 μ.μ.
Η ανάλυση του υπολογισμού παρακράτησης δακοκτονίας, σύμφωνα τις εγκυκλίους.
30 Σεπ 2016, 2:27 μ.μ.
Αλλαγή στο σύστημα άντλησης των στοιχείων ΑΦΜ από την ΓΓΠΣ, με το πάτημα του F3
30 Σεπ 2016, 2:27 μ.μ.
Σύμφωνα με εγκυκλίους, ενημερωθείτε για την εισφορά της δακοκτονίας καθώς και για την έκδοση στοιχείου, ενημέρωση βιβλίων.