Η πληρέστερη εφαρμογή για την πιο αποτελεσματική διαχείριση για τηλεματικό σύστημα αντλιοστασίων

Η εφαρμογή "ΑΜΦΟΡΕΥΣ-2" καλύπτει όλες τις ανάγκες ενός σύγχρονου ελαιουργείου.

 • slide
 • slide
 • slide

Γενικά Χαρακτηριστικά

 • Πλήρη διαχείριση αντλιοστασίων και δεξαμενών
 • Πλήρη έλεγχο και εποπτεία λειτουργίας αντλιών με χρήση κινητού τηλεφώνου
 • Πλήρη εποπτεία στάθμης δεξαμενής καθώς και της τρέχουσας παροχής πλήρωσης ή εκκένωσης
 • Αυτόνομο σύστημα συνεργασίας δεξαμενής αντλιοστασίου (σύστημα Machine to machine)
 • H δεξαμενή και το αντλιοστάσιο βρίσκονται σε μια συνεχή συνεργασία.
 • Η δεξαμενή σταματά ή εκκινεί τις αντλίες του αντλιοστασίου.
 • Η επικοινωνία μεταξύ αντλιοστασίου και δεξαμενής με sms.
 • Αυτόνομο σύστημα συνεργασίας χρήστη (ή χρηστών) με δεξαμενή και χρήστη με αντλιοστάσιο (σύστημα man to machine)
 • H δεξαμενή και το αντλιοστάσιο συνεργάζονται με τους εξουσιοδοτημένους χρήστες.
 • Το σύστημα αυτό προσφέρει τις εξής υπηρεσίες:
  • Άμεση ενημέρωση κάθε αστοχίας στο αντλιοστάσιο και στην στάθμη της δεξαμενής.
  • Πλήρη διαχείριση της λειτουργίας του αντλιοστασίου από κάθε εξουσιοδοτημένο κινητό τηλέφωνο.
  • Πλήρη διαχείριση από τον χρήστη, της στάθμης νερού, εκκίνησης και στάσης των αντλιών.
  • Πλήρη εικόνα της τρέχουσας κατάστασης αντλιοστασίου και δεξαμενής με την υποβολή σχετικού αιτήματος από τον χρήστη από το κινητό του τηλέφωνο.
 • Αυτόνομο σύστημα συνεργασίας δεξαμενής- αντλίας (σύστημα SCADA) και χρηστών με Η/Υ (server)
 • O υπολογιστής ενημερώνεται για κάθε συμβάν στα αντλιοστάσια,τις τρέχουσες στάθμες των δεξαμενών
 • Καταγραφεί και ενημερώνει μία σχετική βάση δεδομένων και τα απεικονίζει σε κατάλληλο interface.
 • Ένας εξουσιοδοτημένος χρήστης, μπορεί να στείλει σχετικό μήνυμα-εντολή στην κατάλληλη δεξαμενή, και μετά από λίγο, να πάρει μία απάντηση που θα περιλαμβάνει:
 • Κατάσταση κάθε κινητήρα και διάρκεια σε λεπτά
 • Κατάσταση επιτηρητών του αντλιοστασίου και θερμικών κινητήρων
 • Συνολικές Kwh (αν έχει τοποθετηθεί μετρητής)
 • Συνολικά m3 (αν έχει τοποθετηθεί ροόμετρο)
 • Συνολικό αριθμό εκκινήσεων κάθε κινητήρα
 • Και για κάθε δεξαμενή
 • Στάθμη κάθε δεξαμενής με ακρίβεια +- 3mm