Η πληρέστερη εφαρμογή εμπορικής διαχείρισης μιας επιχείρησης

Η εφαρμογή Typhoon παρακολουθεί: Αποθήκη, Πελάτες, Προμηθευτές, Πωλήσεις, Αγορές, κλπ

 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide

Γενικά Χαρακτηριστικά

 • Καρτέλα πελατών & προμηθευτών
 • Καταχώρηση στοιχείων
 • Κινήσεις και παραστατικά
 • Ισοζύγιο
 • Εξαγωγή στοιχείων σε excel
 • Αναλυτική καρτέλα αποθήκης
 • Καταχώρηση στοιχείων καθώς και διαγραφή ειδών
 • Καρτέλα κάθε είδους και με ισοζύγιο
 • Τιμοκατάλογοι ειδών και ετικέτες
 • Οικονομικές καρτέλες προμηθευτών και πελατών
 • •Ισοζύγιο πελατών, προμηθευτών
 • Ημερήσια αναλυτική κίνηση παραστατικών
 • Ημερολόγιο ταμείου, πωλήσεων
 • Καταστάσεις λογιστηρίου
 • Ελλείψεις ειδών
 • Εκτύπωση τιμοκαταλόγου
 • Παρακολούθηση κινήσεων Εσόδων-Εξόδων
 • Παρακολούθηση αξιόγραφων εισπρακτέων και πληρωτέων