Η πληρέστερη εφαρμογή στην Ελλάδα για την τυποποίηση του ελαιολάδου

Η εφαρμογή "ΑΜΦΟΡΕΥΣ-3" καλύπτει όλες τις ανάγκες ενός σύγχρονου τυποποιητηρίου λαδιού από την παραλαβή των λαδιών μέχρι και την πλήρη ιχνηλασιμότητά τους.

 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide

Γενικά Χαρακτηριστικά

 • Πλήρης διαχείριση της έκθλιψης του ελαιοκάρπου
 • Παραλαβή καρπού ατομικά ή για κοινή άλεση
 • Δυνατότητα σύνδεσης της ζυγιστικής
 • Έκδοση Τιμολογίου ή Απόδειξης ανάλογα το καθεστώς του παραγωγού
 • Επιλογή ποσοστού δικαιώματος
 • Δυνατότητα παραλαβής λαδιού για φύλαξη ή αποστολή στο εμπόριο
 • Η δακοκτονία και το δικαίωμα πληρώνεται είτε σε Ευρώ είτε σε λάδι
 • Η πυρήνα υπολογίζεται είτε σε ποσοστό επί του καρπού είτε επί του λαδιού
 • Εκκαθάριση κατά μπλοκ σε περίπτωση κοινής άλεσης
 • Πλήρης παρακολούθηση των δεξαμενών
 • Πλήρης παρακολούθηση της αποθήκης του ελαιουργείου
 • Κατά οξύτητα
 • Κατά δεξαμενή
 • Κατά ποιότητα και χαρακτηρισμό (ΠΟΠ, ΠΓΕ, extra παρθένο, κλπ.)
 • Τιμοκατάλογος λαδιού με αναλυτική ή βηματική ενημέρωση τιμών ανά οξύτητα
 • Διαχείριση παραγωγών, πελατών, αξιογράφων, δαπανών κλπ.
 • Έκδοση κάθε είδους παραστατικού εμπορίας του ελαιολάδου
 • Καταστάσεις για AGROCERT/<<ΔΗΜΗΤΡΑ>>/ISO 22000
 • Εκτυπώσεις όλων των πληροφοριών για τη λειτουργία του ελαιουργείου
 • Ημερήσια αναλυτική και συνολική κίνηση του ελαιουργείου
 • Έκδοση της μηνιαίας κατάστασης
 • Αυτόματη εκτύπωση δήλωσης παραγωγού για αγροτεμάχια ΠΟΠ ή ΠΓΕ
 • Λάδια φύλαξης ανά οξύτητα καθώς και αναλυτικά για κάθε παραγωγό ή συγκεντρωτικά
 • Στατιστικά στοιχεία για την κίνηση του ελαιουργείου
 • Όλες οι καταστάσεις για ενημέρωση του λογιστή. Ημερολόγιο αγορών και πωλήσεων λαδιού, ΜΥΦ σε XML για άμεση εισαγωγή στη ΓΓΠΣ, Απόδοση Δακοκτονίας, κλπ
 • Συνεργάζεται με την εφαρμογή τυποποίησης ελαιολάδου «ΑΜΦΟΡΕΥΣ-3»
 • Συνεργάζεται με τα περισσότερα προγράμματα λογιστικής για την μεταφορά των δεδομένων σε αυτά μέσω «γέφυρας»