Η πληρέστερη εφαρμογή στην Ελλάδα για την οργάνωση και διαχείριση συσκευαστηρίου φρούτων

Εφαρμογή ORANGE παρακολουθεί: Πελάτες, Παραγωγούς, Πωλήσεις, Αγορές, Περιβόλια ‘κατ εκτίμηση‘ («Κουτουράδες»), κλπ

 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide

Γενικά Χαρακτηριστικά

 • Καρτέλα στοιχείων πελατών, παραγωγών, εργαζομένων, περιβολιών κατ'εκτίμηση
 • Παρακολούθηση αποθήκης
 • Ομαδική Επεξεργασία ειδών
 • Καταχώρηση ανά είδος
 • Barcode
 • Έκδοση παραστατικών εμπορίας
 • Πλήρη ενημέρωση και παρακολούθηση βιβλίου ιχνηλασιμότητας για την παραλαβή
 • Συνταγές συσκευασίας για το τελικό υλικό πώλησης
 • Πλήρες ενημερωμένο ημερολόγιο ταμείου και δυνατότητα εκτύπωσης του
 • Παρακολούθηση συσκευαστηρίου κατά παραγωγό
 • Αναγραφόμενη ημερομηνία
 • Επιλογή ποικιλίας εσπεριδοειδών
 • Ποιότητα εσπεριδοειδών
 • Πλήθος παραχθέντον συσκευασιών
 • Χρεώσεις κλούβας προς πώληση
 • LOT Number
 • Δυνατότητα τιμοκαταλόγου