Η πληρέστερη και ευκολότερη εφαρμογή στην Ελλάδα για την διαχείριση ξενοδοχείων

Το Kalypso Hotel είναι κατάλληλο για κάθε είδους ξενοδοχείο, ανεξάρτητα από το μέγεθος του και τον τρόπο που λειτουργεί.

 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide

Γενικά Χαρακτηριστικά

 • Οι περισσότερες καθημερινές εργασίες γίνονται από το ΠΛΑΝΟ ΔΩΜΑΤΙΩΝ
 • Κρατήσεις, αφίξεις, προετοιμασία άφιξης, αναχωρήσεις, προβολή δωματίου
 • Μεμονωμένων πελατών, Allotment, λίστας αναμονής, Πρακτορικών χωρίς συμβόλαιο
 • Αλλαγή δωματίου, αλλαγή ημερομηνίας άφιξης ή αναχώρησης ενός δωματίου μιας κράτησης ή και όλων των δωματίων της κράτησης
 • Ακύρωση κράτησης
 • Αναμενόμενες αφίξεις και αναχωρήσεις
 • Προβολή δωματίων με φίλτρο: Μόνο τα βρώμικα, μόνο τα καθορισθέντα, μόνο τα αναχωρούντα, μόνο δωμάτια με παραμένοντες πελάτες, μόνο δωμάτια με βλάβη.
 • Προβολή στο πλάνο είτε του αριθμού κράτησης είτε στοιχείων πελάτη
 • Έκδοση λογαριασμού δωματίου
 • Χρέωση έξτρα σε δωμάτιο
 • Προσθήκη ή κατάργηση φραγής σε δωμάτιο με πρόβλημα
 • Κρατήσεις
 • Μεμονωμένων πελατών, Allotment, λίστας αναμονής, Πρακτοριακών χωρίς συμβόλαιο.
 • Υπάρχει ημερομηνία επιβεβαίωσης των κρατήσεων, δυνατότητα μεταβολής ή και ακύρωσης μιας κράτησης.
 • Καταχώρηση προκαταβολών
 • Πολλές εκτυπώσεις (πλάνα) των κρατήσεων και στατιστικά στοιχεία για καλύψεις συμβολαίων και κλινών
 • Αφίξεις
 • Καταστάσεις αναμενόμενων αφίξεων, κενών δωματίων, παραμενόντων πελατών, βιβλίου πόρτας, δελτίου αστυνομίας, λίστας εστιατορίου, δωματίων προς καθαρισμό ή και αλλαγή σεντονιών ή προσοψιών, σημειώσεις κατά δωμάτιο.
 • Προετοιμασία άφιξης για αποφυγή συνωστισμού σε μεγάλα γκρουπ. Δυνατότητα ομαδικού check in του γκρουπ.
 • Αυτόματη απόδοση συγκεκριμένου δωματίου (αν είχε ζητηθεί κατά την κράτηση) με δυνατότητα αλλαγής.
 • Δυνατότητα, εκτός από τον κοινό λογαριασμό ενός γκρουπ (πρακτοριακού ή όχι), για άνοιγμα ατομικών (EXTRA) λογαριασμών ανά άτομο ή ομάδα ατόμων. Είναι δυνατόν δύο πελάτες του ίδιου δωματίου να έχουν άλλο λογαριασμό (κανονικό ή extra) αλλά και δύο πελάτες διαφορετικών δωματίων να έχουν τον ίδιο extra λογαριασμό.
 • Δυνατότητα αλλαγής δωματίου ακόμα και σε άλλη κατηγορία με αυτόματη μεταφορά λογαριασμών.
 • Έκτακτη αναχώρηση ατόμου από δωμάτιο ή δωματίου από γκρουπ (το υπόλοιπο δωμάτιο ή γκρουπ παραμένει).
 • Αλλαγή αναχώρησης γκρουπ με αυτόματη παράταση της παραμονής του αν υπάρχουν θέσεις ή πρόωρη αναχώρηση με αυτόματη αποδέσμευση των δωματίων.
 • Δυνατότητα άφιξης ατόμου σε κατειλημμένο δωμάτιο.
 • Εναλλαγή ενοίκων 2 δωματίων
 • Αναλυτική Main Courante
 • Πλήρης οικονομική παρακολούθηση του ξενοδοχείου με πολλά πληροφοριακά στοιχεία.
 • Συγκεντρωτική main courante, που αποτελείται από ημερήσια αθροίσματα της αναλυτικής. *Έχουμε έτσι άμεση εικόνα των κινήσεων κατά τμήματα.
 • Παρακολούθηση του ταμείου ημέρας κατά χειριστή
 • Κλείσιμο ημέρας
 • Αυτόματη χρέωση ύπνου-φαγητού των παραμενόντων πελατών με βάση είτε τον τιμοκατάλογο είτε το συμβόλαιο allotment, είτε τέλος ειδική τιμή πελάτη.
 • Ακύρωση, με προβολή ή αυτόματη, των κρατήσεων που έληξε η ημερομηνία επιβεβαίωσης.
 • Έλεγχος λίστας αναμονής για δυνατότητα ικανοποίησης κάποιας κράτησης.
 • Ενημέρωση αρχείου ΕΟΤ.
 • Αυτόματη επαναφορά αρχείων στην προ του κλεισίματος κατάσταση σε περίπτωση βίαιης διακοπής της (π.χ. διακοπή ρεύματος πριν ολοκληρωθεί το κλείσιμο ημέρας).
 • Αναχωρήσεις
 • Κατάσταση αναμενόμενων αναχωρήσεων.
 • Αυτόματη πίστωση λογαριασμού πελάτη από τυχόν προκαταβολή κράτησης.
 • Εκτύπωση λογαριασμών πελατών - πρακτορείων (κανονικών και extra).
 • Δυνατότητα εκτύπωσης ανάλυσης λογαριασμού με όλες τις κινήσεις ακόμα και τις ON LINE από τα διάφορα τμήματα.
 • Αυτόματη αποδέσμευση του δωματίου (check-out).
 • Πληροφορίες
 • Λίστα δωματίων - λογαριασμών πελατών.
 • Κατάσταση διανυκτερεύσεων.
 • Ελεύθερα δωμάτια.
 • Αναμενόμενες αφίξεις.
 • Αναμενόμενες αναχωρήσεις.
 • Κενωθέντα δωμάτια .
 • Δωμάτια προς καθαρισμό.
 • Εκτύπωση προετοιμασθέντων.
 • Λίστα εστιατορίου.
 • Αναζήτηση πελάτη.
 • Προβολή όλων των δωματίων.
 • Προβολή όλων των δωματίων.
 • Ονομαστική κατάσταση αναμενόμενων ατόμων
 • Χρεωστές, πρακτορείο και προμηθευτές
 • Πλήρης παρακολούθηση των πελατών, των πρακτορείων και των προμηθευτών. Κινήσεις, Οικονομικές καρτέλες, ισοζύγια κλπ
 • Διάφορα
 • Διαχείριση πρακτορείων.
 • Καταχώρηση συμβολαίων commitment και allotment.
 • Ορίζεται όσους τιμοκαταλόγους θέλετε με οποιαδήποτε χρονική ισχύ.
 • Πλήρες κύκλωμα διαχείρισης συναλλάγματος (Αγορά, κατάθεση, προμήθεια, στατιστικά ανά νόμισμα και τράπεζα).
 • Σύνδεση με τηλεφωνικό κέντρο για άμεση καταγραφή των τηλεφωνημάτων και χρέωση τους στα δωμάτια. Αυτόματος έλεγχος απλήρωτων τηλεφωνημάτων κατά την αναχώρηση (Παρέχεται Extra).
 • Ιστορικό πελατών που έχουν έλθει στο ξενοδοχείο.
 • Δυνατότητα κρατήσεων από τους πελάτες On-Line μέσω Internet. (Extra)