Η πληρέστερη εφαρμογή διαχείριση τυροκομείου από την παραλαβή του γάλακτος εως την πώληση του προιόντος

Παρακολουθεί την καθημερινή παραλαβή γάλακτος και την παραγωγή τυροκομικών προϊόντων. Έκδοση παραστατικών, Πελάτες, Προμηθευτές, Αποθήκη, κ.ά.

 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide

Γενικά Χαρακτηριστικά

 • Πλήρης παρακολούθηση Κτηνοτρόφων και πελατών:
 • Αναλυτική καρτέλα παραλαβών γάλακτος και κοστολόγηση ανάλογα με ποιότητα (λιπαρά, πρωτεΐνες) με αυτόματη ή όχι πίστωση της καρτέλας κτηνοτρόφου.
 • Στατιστικά στοιχεία ποιότητας γάλακτος ανά κτηνοτρόφο
 • Δυνατότητα έκδοσης παραστατικών προς κτηνοτρόφο (Ειδικό καθεστώς) ή καταχώρησης δικού του παραστατικού (Κανονικό καθεστώς) . Ομαδική τιμολόγηση κτηνοτρόφου π.χ. ανά μήνα.
 • Παρακολούθηση παραγωγής τυροκομικών προϊόντων
 • Επεξεργασία γάλακτος για την παραγωγή προϊόντων: Το γάλα μετατρέπεται σε προϊόντα και σε ορό. Ένδειξη ποσότητας υπολοίπου φρέσκου γάλακτος που δεν έχει ακόμα τυροκομηθεί.
 • Δυνατότητα καταχώρησης και χρήσης συνταγών κατά την παραγωγή
 • Με αυτόματη αφαίρεση υλικών συσκευασίας και γάλακτος
 • LOT number (παρτίδες παραγωγής), S/N και ιχνηλασημότητα («εμπρός» και «πίσω»).
 • Η ποσότητα των παραγομένων προϊόντων παρακολουθείται τόσο σε Kg όσο και σε άλλες εμπορικές μορφές (π.χ. ‘κεφάλια’, ‘κεσεδάκια’, κλπ)-ΠΟΠ Προϊόντα
 • Αυτόματος υπολογισμός ορού (όπου υπάρχει)
 • Πλήρες κύκλωμα εμπορίας προϊόντων γαλακτοκομίας.
 • Έκδοση παραστατικών εμπορίας (Λιανικής και Χονδρικής)
 • Δυνατότητα παράλληλης εμπορίας και από όχημα. Τα παραστατικά εκδίδονται στο όχημα και με την επιστροφή του οχήματος γίνεται ενημέρωση του κεντρικού υπολογιστή.
 • Πολλές εκτυπώσεις:
 • Κτηνοτρόφων: Οικονομική καρτέλα, ισοζύγια, καρτέλα παραλαβών γάλακτος
 • Κατάσταση παραλαβών γάλακτος
  • Ανά ημέρα ή μιας χρονικής περιόδου
 • Συγκεντρωτική κατάσταση παραλαβών γάλακτος ανά κτηνοτρόφο:
  • Σε χρονική περίοδο
  • Αναλυτικά ή συγκεντρωτικά
 • Όλες οι καταστάσεις που απαιτούνται από τον ΕΛΟΓ-ΔΗΜΗΤΡΑ εκδίδονται αυτόματα και ενημερώνονται αρχεία σε Excel
 • Όλες οι Λογιστικές καταστάσεις για τον λογιστή και για το σύστημα «ΑΡΤΕΜΙΣ»