Η πληρέστερη εφαρμογή διαχείρισης μεταφορών

Η εφαρμογή "Quark" καλύπτει όλες τις ανάγκες για την διαχείριση και κίνηση μεταφορών.

 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide

Γενικά Χαρακτηριστικά

 • Πλήρης διαχείριση εμπορευμάτων από την φόρτωση μέχρι την παράδοση τους:
 • Παραλαβή των εμπορευμάτων με έκδοση φορτωτικών.
  • Αποστολείς-Παραλήπτες- Εντολείς
  • Περισυλλογή - Διανομή
 • Εκτύπωση δηλωτικών.
 • Καταστάσεις αντικαταβολών.
 • Κόμιστρα Τρίτων.
 • Συνοδευτική κατάσταση φορτωτικών ανά όχημα.
 • Εκτύπωση κάθε εγγράφου που προβλέπεται από τον ΚΒΣ.
 • Διαχείριση Πελατών:
 • Εκδόσεις καταστάσεων φορτωτικών προς είσπραξη ανά πελάτη.
 • Εισπράξεις - εξοφλήσεις καταστάσεων.
 • Παρακολούθηση οικονομικών στοιχείων ανά πελάτη ή φορτωτική.
 • Φορτωτικές ανά πελάτη
 • Διαχείριση και παρακολούθηση των αντικαταβολών σε όλες τις φάσεις μέχρι και την πληρωμή τους
 • Παρακολούθηση Εσόδων-Εξόδων Επιχείρησης
 • Ταμείο
 • Παρακολούθηση οικονομικής ροής ταμείου (Ημερολόγιο ταμείου)
 • Εισπράξεις ανά χειριστή προγράμματος
 • Εισπράξεις ανά φορτωτική
 • Λογιστική
 • Εκτύπωση κατάστασης τύπου "Ζ" για λογιστή
 • Εκτύπωση κατάστασης παραστατικών Χονδρικής
 • Κατάσταση φορτωτικών σε χρονική περίοδο